WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SECEMIN.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2016

WYKAZ

PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SECEMIN.

 

 

 

 

Lp.

 

Firma, adres albo imię
i nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

 

Numer
identyfikacji podatkowej

NIP

 

 

Numer

identyfikacyjny

REGON

 

 

 

Nr zezwolenia

 

 

 

 

 

1.

 

Usługi

transportowo – asenizacyjne

Piotr Józefowski

Czarnca,  ul. Kasztanowa

29-100 Włoszczowa

Tel. 600 326 155

 

 

 

 

 

656-17-96-643

 

 

 

 

 

291195073

 

 

 

 

RLOŚ.760/17/09

 

 

 

 

2.

 

Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych

Marek Świerczyna

ul. Łąkowa 23

42-230 Koniecpol

Tel. 34 355 22 19
        697 785 000

 

 

 

 

 

949-04-46-333

 

 

 

 

150257435

 

 

 

 

RG-VI.6233.7.2013

 

 

 

 

3.

 

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Wiejska 55

29-100 Włoszczowa

Tel. 41 394 36 80

 

 

 

 

 

609-00-71-419

 

 

 

 

260733356

 

 

 

 

RG-VI.6233.9.2013

 

 

4.

 

 

 

WC SERWIS Sp. z o. o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

Tel. 32 278 45 31

 

 

 

 

648-27-30-408

 

 

 

241628482

 

 

 

RG-VI.6233.3.2015

 

 

 

5.

 

 

 

P.P.U.H. ,, KRZYSIEK”

Jarosław Krzysiek

Moskorzew 17A

29-130 Moskorzew

Tel. 665 250 543

 

 

 

 

656-205-85-80

 

 

 

260223081

 

 

 

RG.6233.1.2017