Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

 

 Karta usługi

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel.34/3995736

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5).

 Forma załatwienia sprawy:

Spis  wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek,  do wglądu  w siedzibie Urzędu, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 Wymagane dokumenty:

·         wniosek o udostępnienie spisu wyborców,

Dokumenty do wglądu:

·         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 Opłaty:

Wysokość opłat: brak

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Termin udostępniania spisów:

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

 Miejsce załatwienia sprawy:

 Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Referat Spraw Obywatelskich

pokój  nr 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pn.- Pt. 7:30 – 15:30

Sposób odbierania dokumentów

Nie dotyczy