BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI SECEMIN ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI SECEMIN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2016

stopka f

 

 

 

 

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa Nr 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,

Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej rozpoczęła się w miesiącu lipcu 2009 roku.

Projektem objęte zostały miejscowości wchodzące w skład aglomeracji:

1

Secemin, Marchocice, Brzozowa – Gabrielów.

Wybudowano łącznie:

  • kanał sanitarny grawitacyjny o długości                    - 16, 899 km;
  • kanał sanitarny tłoczny o długości                            - 7, 681 km;
  • przyłącza kanalizacyjne ( przykanalik) o długości      - 5, 182 km/ 602 szt.

Oczyszczalnia ścieków w Seceminie - biologiczno-mechaniczna, typ BIO-PAK.

23

 

Wykonane zostały roboty technologiczne na drugim bioreaktorze  o wartości 624 970,97 zł.

Obecnie oczyszczalnia ścieków posiada średnią przepustowości 220 m³/d, maksymalną  280 m³/d.

Wybudowano 12 przepompowni ścieków:

Przepompownia ścieków P 1 Secemin

ul. Kolejowa

2 pompy o wydajności 6,26 l/s.

Przepompownia ścieków P 2 Secemin

ul. Kolejowa

2 pompy o wydajności 5,36 l/s.

Przepompownia ścieków P 3

Marchocice

2 pompy o wydajności 8,28 l/s.

Przepompownia ścieków P 4

Marchocice

2 pompy o wydajności 5,30 l/s.

Przepompownia ścieków P 5

 Secemin ul. Struga

2 pompy o wydajności 5,91 l/s.

Przepompownia ścieków P 6

Secemin ul. Jędrzejowska

2 pompy o wydajności 6,87 l/s.

Przepompownia ścieków P 7

 Secemin ul. Piaski

2 pompy o wydajności 6,55 l/s.

Przepompownia ścieków P 8

Secemin ul. Czarnieckiego

2 pompy o wydajności 4,80 l/s.

Przepompownia ścieków P 9

 Secemin ul. Czarnieckiego

2 pompy o wydajności 5,00 l/s.

Przepompownia ścieków P 10

Brzozowa

2 pompy o wydajności 5,00 l/s.

Przepompownia ścieków P 11

Brzozowa- Gabrielów

2 pompy o wydajności 6,70 l/s

Przepompownia ścieków P 12

Brzozowa- Gabrielów (dzialki)

2 pompy o wydajności 6,00 l/s

 

 
Przepompownia_2.jpgDSCF0903.jpgDSCF0866.jpgDSCF0879.jpgDSCF0878.jpgDSCF0902.jpgDSCF0875.jpgDSCF0887.jpgDSCF0863.jpgP5.jpgP 6.jpgDSCF0884.jpgP 7.jpgDSCF0865.jpgDSCF0881.jpgDSCF0874.jpgPrzepompownia_P9.jpgPrzepompownia_3.jpgPrzepompownia_1.jpg

 

 

Zakresem projektu objęto również budowę wodociągu w miejscowości  Secemin w ilościach:

  •       sieć wodociągowa przesyłowa o długości                -           3,658 km.
  •       sieć wodociągowa rozprowadzająca o długości        -           2,540 km
  •       przyłącza wodociągowe                                         -           102 szt.

Rozbudowano istniejące ujęcie wody w Seceminie.

Wybudowano pompowni wody przy ulicy Jędrzejowskiej o wydajności 200 m3/d

Realizacje  rzeczową  projektu zakończono w miesiącu czerwcu 2011 roku.

Wartość projektu wyniosła ogółem  -   18 057 916,89 zł.

z  tego:

  • 60%   - RPOWŚ na lata 2007-2013,
  • 40%   - budżet gminy.

Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin" wraz z komplementarnymi inwestycjami wdrażanymi w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 skutkuje nadrobieniem zapóźnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej.

W znaczny sposób podnosi wyposażenia gminy w podstawową infrastrukturę techniczną, poprawią stan środowiska naturalnego. Jest kompatybilny z poprzednio podjętymi działaniami związanymi z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej a także kolejnymi etapami kanalizacji sanitarnej w gminie Secemin.

 

Broszura informacyjna :

Broszura Działanie :