Zwrot podatku akcyzowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2022

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  w Urzędzie Gminy Secemin pok. 6. Faktury stanowiące załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w sierpniu 2022 r. powinny być zakupione w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych -110 L  oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła 40 L. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

Oznacza to, że w 2022 r. procent rolny może uzyskać:

  • 110 zł z 1 ha użytków rolnych
  • 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła

 

Aby przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie, bez oczekiwania w kolejce, bardzo prosimy o wcześniejsze uzupełnienie :

- wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- oświadczenia producenta rolnego;

- wykazu ilości faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego.

W przypadku gdy producent rolny posiada bydło należy przedłożyć zaświadczenie wydane  przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego!

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Secemin pok. 6 lub pod adresem : http://secemin.pl/art,100,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Galeria

  • Powiększ zdjęcie