Kolejny projekt unijny zrealizowany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2023

 

Gmina Secemin zrealizowała kolejny w tym roku projekt z dofinansowaniem unijnym. Chodzi o zadanie pn. "Aktywna rekreacja w Seceminie", dofinansowane w kwocie 118 825 złotych ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, finansowanego. Środki te pozyskane zostały za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania.

W ramach projektu zrealizowane zostały trzy zadania:

1) Modernizacja placu rekreacyjnego na działce 490/2 (plac przy Urzędzie Gminy)

Główny zakres prac obejmował położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, modernizacja oświetlenia, zazielenienie terenu i nasadzenia krzewów oraz montaż nowych ławek i tablicy informacyjnej. Zrewitalizowany obiekt spełnia oczekiwania mieszkańców każdej grupy wiekowej. Aranżacja terenu jest bowiem bardzo nowoczesna i innowacyjna, a oświetlenie podkreśli urok tego miejsca. Przykładem tego była zorganizowana w tym miejscu we wrześniu br. akcja „Narodowe Czytanie 2023”, w czasie której młodzież szkolna, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz mieszkańcy Secemina czytali powieść pt. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

2) Modernizacja placu rekreacyjnego na działce 420/18 (teren parku podworskiego)

Zakres tematyczny operacji zakładał przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych poprzez:
1)  wykonanie alejek parkowych z materiałów naturalnych (tłucznia kamiennego łamanego), 2)  odtworzenie sadu i zielnika „podworskiego” poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów owocowych,
3)  montaż 7 ławek i 3 tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone wzdłuż utworzonego ciągu komunikacyjnego.

3) Stworzenie questu i jego promocja

Quest to osobliwa gra terenowa, w której uczestnik otrzymuje specjalną ulotkę z mapą, w której znajdują się zapisane wierszem lub prozą wskazówki dotyczące trasy. Podążając za nimi, wykonuje zadania i rozwiązuje zagadki. Szarady są ściśle związane z danym terenem, jego kulturą czy historią. Narracja prowadzona jest w taki sposób, aby zaangażować uczestnika (turystę), zaciekawić go dziedzictwem kulturowym danego miejsca. Na końcu zdobywca odkrywa skarb – skrzynkę z pieczątką, poświadczającą rozwiązanie questu. Ouesting od kilkunastu lat podbija polską turystykę stąd pomysł, by wykorzystać go również na terenie naszej gminy. Ta innowacyjna na terenie powiatu i województwa gra terenowa pn. „Secemina nie omijaj – spacer z historią w tle” miała swą uroczystą inaugurację jeszcze przed wakacjami, w sobotę 24 czerwca. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody tego dnia swoich sił w rozwiązaniu łamigłówek spróbowali mieszkańcy Secemina, szczególnie Ci najmłodsi, oraz przybyli goście przybyli z Dąbrowy Górniczej, Kielc, Skarżyska-Kamiennej czy Przedborza.

Łączną wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 160 tys. złotych

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie