Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2017

Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin”

29 maja 2017 r. Gmina Secemin podpisała pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 3 670 312,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 670 312,00  PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 500 000,00 PLN 

Okres realizacji: 2017 - 2018

W ramach projektu powstanie 6 oddziałowe przedszkole w Seceminie dla 120 dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. placem zabaw i parkingiem. Nowy budynek przedszkola przyczyni się do podniesienia komfortu dzieci oraz podniesienia jakości świadczonych usług wychowania przedszkolnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Secemin.