Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2017

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”

 

12 września 2017 r. Gmina Secemin podpisała pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu p.n.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin”. 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 3 561 919,44  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 354 976,83  PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
2 001 730,30 PLN 

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projekt dotyczy realizacji zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użytecznością publicznej w Gminie Secemin” w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

Planowany koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł. Zakres inwestycji obejmie następujące obiekty:

  • Budynek Urzędu Gminy Secemin,
  • Budynek, w którym znajdują się: Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek
    Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna,
  • Budynek szkoły w Seceminie,
  • Budynek szkoły w Żelisławicach.

W ramach projektu przewiduje się: modernizację centralnego ogrzewania,
wykonanie izolacji cieplnej, ocieplenie budynku oraz montaż paneli
fotowoltaicznych.

Korzyści wynikające z realizacji  projektu to m.in.: poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, itp.