Nadanie numeru PESEL

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 722)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r., poz 1984);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

Wymagany wniosek

wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL do pobrania na dole strony.

 

Załączniki do wniosku

aktualny odpis aktu urodzenia lub aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa

Dokumenty do wglądu

dowód osobisty, w przypadku cudzoziemca paszport lub karta pobytu

Opłaty

brak

 

Termin załatwienia sprawy

miesiąc

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 8
tel.34/355 60 17 wew.36
Pracownik: Danuta Młyńczyk

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 – 1530

IX. Tryb odwoławczy

brak

X. Uwagi

W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy sprawę załatwia Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności.

Pliki do pobrania