Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2019

Wójt Gminy Secemin informuje, że w dniu 19.11.2018 r. został przeprowadzony drugi przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

W przetargu udział wzięły następujące firmy:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. z Krakowa –
  749 088,00 zł;
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z Włoszczowy – 957 896,37 zł;
 3. H. U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowy – 938 000,00 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. z Krakowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w związku z powyższym w dniu 12.12.2018 r. została podpisana umowa odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Secemin.

W dniu 27.12.2018 r. Rada Gminy Secemin podjęła Uchwałę NR III/27/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaliła nowe stawki opłat.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące
od 1 stycznia 2019 roku przedstawiają się następująco:

  • 8,50 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny;
  • 17,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady są zbierane w sposób nie selektywny (zmieszany).

W związku z uchwaleniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w najbliższym czasie zostaną rozesłane do Państwa zawiadamia o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości
nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji
i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wyżej wymienione wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców zamieszkałych
na terenie Gminy Secemin.

Termin płatności nie uległ zmianie, więc tak jak dotychczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiszczać w następujących terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku;
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku;
 3. za III kwartał do 15 września danego roku;
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie