Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o uzupełnienie/sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Wniosek powinien wskazywać zakres żądanych zmian – informacje, które dane i w jakim akcie mają zostać sprostowane/uzupełnione oraz określać podstawę sprostowania/uzupełnienia:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Secemin,

- w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.  Do wglądu: aktualny dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty:

Opłata skarbowa w kwocie 39,00 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie lub na konto Gminy Secemin: BS Koniecpol Oddział Secemin nr 70827610262102000003030001.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca - jeśli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

W większości przypadków czas oczekiwania wynosi kilka dni.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój 14 (II piętro), tel.34/355 60 17 wew.22

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

Uwagi:

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu.

Sąd w postępowaniu nieprocesowym dokonuje sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego, jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.