Zasady segregacji odpadów w gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2016

WOREK/POJEMNIK BIAŁY – SZKŁO BEZBARWNE

szklo

Należy wrzucać:
Bezbarwne szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po dżemach, przecierach, czyste i bez zawartości.

Nie należy wrzucać:
Luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, szkła nietłukącego typu: Duralex, Arcoroc, porcelany i fajansu, naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekach.

 

WOREK/POJEMNIK ZIELONY – SZKŁO KOLOROWE

szklo kolorowe

 Należy wrzucać:
Kolorowe (np. zielone, brązowe) szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po dżemach, przecierach, czyste i bez zawartości.

Nie należy wrzucać:
Luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, szkła nietłukącego typu: Duralex, Arcoroc, porcelany i fajansu, naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekach.

 

WOREK/POJEMNIK ŻÓŁTY – PLASTIK, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,
METAL

plastik

Należy wrzucać:
Plastikowe butelki po napojach, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych (po kefirach, jogurtach, serkach), opakowania kartonowe po mleku i sokach, opakowania po chemii gospodarczej, folię opakowaniową, woreczki, reklamówki odpady opakowaniowe z metali (metalowe puszki, kapsle), Plastikowe butelki przed włożeniem do worka lub pojemnika należy zgnieść.

Nie należy wrzucać:
Pojemników po olejach (spożywczych i silnikowych) oraz smarach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, opakowań po lekach, plastikowych zabawek, jednorazowych naczyń, butelek i pojemników z zawartością.

WOREK/POJEMNIK NIEBIESKI – PAPIER

papier

Należy wrzucać:
Gazety, prospekty, czasopisma, papier do pisania, zeszyty, książki, torebki papierowe, kartony, pudełka, tekturę, kolorowe magazyny.

Nie należy wrzucać:

Opakowań kartonowych po napojach, sokach i papierosach, worków po wapnie, cemencie, kalki technicznej, papieru zabrudzonego, tłustego, torebek foliowych, prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów, zdjęć, papieru pokrytego przezroczystą folią, tłustego lub mokrego papieru, tapet, artykułów higienicznych, pampersów.

 

WOREK BRĄZOWY/KOMPOSTOWNIK - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Bio

Należy wrzucać:
obierki warzyw i owoców, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie, herbacie razem z papierowym filtrem, stary chleb, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe wraz ze starą ziemią, produkty pochodzenia roślinnego, skoszona trawa, liście, ścięte gałęzie drzew i krzewów.

Nie należy wrzucać:
zepsutej żywności, mięsa, kości, bardzo tłustych resztek jedzenia, popiołu z pieca, papierosów i petów, plastiku, folii aluminiowych, metali, woreczków z odkurzacza, plastikowych toreb.

KOMPOSTOWANIE JEST NAJPROSTSZĄ, NAJTAŃSZĄ I ZGODNĄ Z NATURALNYMI PROCESAMI METODĄ ZMNIEJSZANIA ILOŚCI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH!

DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE

pojemnik

Należy wrzucać:
odpady, których nie można zakwalifikować do którejkolwiek z frakcji zbieranych selektywnie tzn. wszystko to czego nie możemy wrzucić do danego worka na segregację np.: Odpady higieniczne (waciki, podpaski, pampersy), styropian, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, lustra, potłuczone szyby, itd.

Nie należy wrzucać:
Opakowań po farbach, olejach, smarach, opakowań po środkach ochrony roślin, leków, baterii, akumulatorów, żarówek, świetlówek, itp.

 

DO POJEMNIKÓW NA PEZETERMINOWANE LEKI - ustawionych w aptekach w Seceminie

leki

Należy wrzucać:
tabletki, ampułki, maści, syropy, krople, roztwory w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Nie wrzucamy:
aerozoli, używanych igieł i strzykawek.

 

Zużyte baterie - należy wydzielać ze strumienia odpadów (składować osobno) i przekazywać do specjalistycznego pojemnika usytuowanego w Urzędzie Gminy w Seceminie.

Chemikalia i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki i świetlówki, meble i odpady wielkogabarytowe - należy wydzielać ze strumienia odpadów (składować osobno) i przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 2 razy do roku odbiór z nieruchomości wg. harmonogramu.

Zużyte opony – należy przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 1 raz do roku odbiór z nieruchomości wg. harmonogramu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

W ramach opłaty będą odbierane tylko odpady budowlane, które pochodzą z prowadzenia drobnych prac remontowych, niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.
Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane za dodatkową opłatą.