Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Art. 12 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1382 z późn. zm.).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

w wersji papierowej w Referacie Finansowym - pokój nr 6,

w formie elektronicznej - wzór wniosku do pobrania na dole strony.

III. Załączniki do wniosku:

Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntów.

IV. Dokumenty do wglądu:

Akt notarialny

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

• Jeden miesiąc od dnia złożenia deklaracji w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel.34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Secemin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Uwagi

Ulga przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego nie przekraczającego 100 ha. Nabyte grunty podlegają zwolnieniu od podatku rolnego licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę nabycia gruntów przez okres 5 lat - 100%,
w 6 roku - 75% w 7 roku - 50%. Ulga jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wniosek o zastosowanie ulgi.

Pliki do pobrania