Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym gospodarstwa rolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

I. Podstawa Prawna:

Art. 306 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j Dz. U. 2015 poz. 613);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).

II. Wymagany wniosek:

Formularz wniosku dostępny jest:

w wersji papierowej w referacie finansowym pok. Nr 6

w formie elektronicznej – wzór wniosku do pobrania na dole strony

III. Załączniki do wniosku:

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

IV. Dokumenty do wglądu:

Brak

V. Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi – 17,00 zł

Opłatę należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Secemin: Bank Spółdzielczy Koniecpol Oddział Secemin 70 8276 1026 2100 0003 03001 lub w kasie Urzędu Gminy.

VI. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie lub nie później niż 7 dni.

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Adres: Urząd Gminy Secemin ul. Struga 2 29-145 Secemin

pokój Nr 6 tel. 34 3556017 wew. 29
Pracownik: Stanisława Wasik/Małgorzata Zug

VIII. Godziny pracy Pn.- Pt. 730 - 1530

IX. Tryb odwoławczy

 

X. Uwagi