GMINA SECEMIN

Wniosek o wykreślenie z rejestru wyborców w Gminie Secemin

28 marca 2019

 

Karta usługi

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel.34/3995736

WYKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 754z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1316  z późniejszymi zmianami).

Art. 18 §10  Kodeksu wyborczego.

 Forma załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku

 Wymagane dokumenty:

·         wniosek o skreślenie z rejestru wyborców,

·         kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

 

Dokumenty do wglądu:

·         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 Opłaty

Wysokość opłat: brak

 Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

 Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

Referat Spraw Obywatelskich

pokój  nr 8, tel.34/355 60 17 wew.36

Pn.- Pt. 7:30 – 15:30

 

Tryb odwoławczy

Brak

Sposób odbierania dokumentów

Brak

 

Pliki do pobrania