Umowa dotycząca Strategii Ponadlokalnej podpisana

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2021

W dniu 1 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy Radków podpisano porozumienie w sprawie opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. W imieniu poszczególnych gmin porozumienie podpisali:

- p. Tomasz Koper – Wójt Gminy Słupia,

- p. Andrzej Walasek – Wójt Gminy Moskorzew,

- p. Jacek Lato – Wójt Gminy Nagłowice,

- p. Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Oksa,

- p. Jarosław Dominik – Wójt Gminy Radków,

- p. Tadeusz Piekarski – Wójt Gminy Secemin.

Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do części merytorycznej, gdzie zaprezentowano m.in. wstępną diagnozę obszaru gmin „G-6” bo taką nazwę własną przyjęło porozumienie. Łącznie teren 6 gmin liczy 638,27 km2 to więcej niż powiaty: skarżyski, ostrowiecki, pińczowski, kazimierski, starachowicki i prawie tyle co powiat sandomierski, zaś pod względem liczby mieszkańców zamieszkuje go 23 923 osoby. Obszar ten charakteryzuje niska gęstość zaludnienia – 37,48 os/km², co powoduje np. w obszarze gospodarki ściekowej, że praktycznie nie ma możliwości, aby na tym terenie spełnić wymogi związane z aglomeracją (wymóg 120 os./km sieci kanalizacyjnej). Społeczeństwo w gminach „G-6” starzeje się. Jeszcze 10 lat temu odsetek ludzi w wieku 65+ wynosił – 18,45%, zaś dziś to 20,93% - ogółem 5007 osób w wieku senioralnym. Biorąc pod uwagę te i inne dane z diagnozy, w dalszej części spotkania dyskutowano m.in. o wspólnych projektach z obszaru:

-  gospodarki wodno-ściekowej,

-  drogowej,

-  turystycznej,

-  informatycznej,

-  energetyki odnawialnej,

-  gospodarki odpadami,

-  infrastruktury edukacyjnej, sportowej

-  ochrony bioróżnorodności.

 

Kolejne spotkanie robocze samorządów z grupy „G-6” zaplanowano w sierpniu br.

 

Poniżej zdjęcia ze spotkania i podpisania porozumienia w Urzędzie Gminy Radków.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie