Komunikat w sprawie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2024

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) zabronione jest wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

System sanitarny jest zaprojektowany i wybudowany w sposób umożliwiający odbiór wyłącznie ścieków sanitarnych.

Apelujemy do tych mieszkańców, którzy mają podłączenia z rynien lub odwodnienia z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej o ich niezwłoczne zlikwidowanie i uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów, gdyż zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a
w/w ustawy właściciel posesji, u którego zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie