PRACOWNIA EDUKACYJNA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŻELISŁAWICACH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2018

Gmina Secemin wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach zrealizowała projekt pod nazwą: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 24 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 30 000,00 zł.

Celem programu jest polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także integracja poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej.

W celu jak najlepszego zrealizowania w/w działań pracowania ekologiczno-przyrodnicza została wyposażona w meble oraz pomoce dydaktyczne takie jak: mikroskop, waga elektroniczna, aparaty fotograficzne, lornetki, zestawy doświadczalne do badań chemicznych, przyrządy do obserwacji przyrody, a wśród nich: miernik poziomu zanieczyszczeń z możliwością odczytów na stronie internetowej szkoły, stację pogody typu drewniany domek, a także filmy, gry,plakaty i plansze ścienne.

Ponadto dofinansowaniem objęte zostało szkolenie dla nauczycieli aby umożliwić optymalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach. W ramach projektu zaplanowane zostały również działania edukacyjne poprzez organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci o charakterze przyrodniczym, w tym m.in. organizacja wycieczek, zajęć w terenie, lekcji pokazowych, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska, tworzenie prezentacji o tematyce związanej z ekologią.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie