Rozbiórka budynku w Psarach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2019

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w miejscowości Psary, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 795 oraz powiatowej nr 0234T został wyburzony budynek usytuowany na działce nr 2.430, który Gmina Secemin nabyła w 2018 roku.

W kwietniu br. rozpoczęły się prace porządkowe w budynku oraz na zewnątrz. Pracownicy robót publicznych pomagali przy demontażu dachu oraz porządkowali teren, następnie pracę podjęła koparka. Pozyskany w wyniku rozbiórki kamień został przeznaczony na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w sołectwach Marchocice i Brzozowa. Akcja przebiegała sprawnie ponieważ ruch drogowy w rejonie skrzyżowania zabezpieczany był przez druhów z OSP Secemin i nadzorowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Pracę rozbiórkowo – porządkowe na w/w działce wpisuje się w działanie Gminy zmierzające do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 795    z powiatową nr 0234T w miejscowości Psary, jak również przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 795 od Secemina do granicy z województwem śląskim. Starania Wójta Gminy Tadeusza Piekarskiego o taką inwestycję trwały już od początku poprzedniej kadencji, a ich wynikiem było ujęcie tego zadania  w planie inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2019 na odcinek   o dł. 3,6 km (od Secemina do Psar). Wkrótce rozpoczną się prace na tym odcinku, a wartość ich opiewa na kwotę 4,9 mln zł.

Gmina Secemin udostępni Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich część działki niezbędną do przebudowy skrzyżowania. Deklaruję również partycypację w kosztach wykonania projektu na przebudowę dalszego odcinka drogi wojewódzkiej nr 795 (od Psar do granicy z województwem śląskim). Jest to dowodem na determinację władz Gminy zmierzającą do całkowitej przebudowy tej drogi, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Psar i użytkowników drogi.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie