Inwestycje drogowe w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

W dniu 28 czerwca 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie Wójt Gminy Secemin Tadeusz Piekarski wraz ze Skarbnikiem p. Edytą Wójcik podpisali z Wicewojewodą Świętokrzyskim Bartłomiejem Dorywalskim umowę o dofinansowanie na zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 375005T Marchocice –Ropocice”.

Całkowity koszt inwestycji to 486 942,81 zł, a kwota dofinansowania wynosi 243 471,00 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowanych. Wyłoniony Wykonawca zadania Firma „Drogomex Sp. z o.o.” z Pruszkowa planuje rozpocząć roboty budowlane w lipcu br.

Ponadto w tym samym dniu przedstawiciele naszego samorządu w osobach P. Wójta i P. Skarbnik Gminy odebrał z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 375002T Secemin-Zwlecza-Kluczyce, km 0+000 – 1+000” (ul. Struga). Wysokość dotacji wynosić będzie 439 000 zł, lecz nie więcej niż 80% wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Przystąpienie do procedury przetargowej planowane jest na miesiąc lipiec, a po wyłonieniu wykonawcy robót rozpoczną się roboty budowlane.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie