WNIOSKI SUSZA 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2019

Wójt Gminy Secemin informuje, iż zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy obejmującym wskaźnik klimatyczny bilansu wodnego w okresie od 1 maja do dnia 30 czerwca 2019 roku teren województwa świętokrzyskiego został zakwalifikowany do obszarów zagrożonych suszą.

 

W gminie Secemin susza objęła uprawy zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku. Rolnicy, u których wystąpiły szkody we wspomnianych uprawach, mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie. Raport dotyczący suszy jest dostępny na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/

Wobec powyższego informuję producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Secemin. Komisja może szacować straty tylko w uprawach, które znajdują się jeszcze na polu.

Szacowanie strat możliwe będzie tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami rolnik winien złożyć niezwłocznie do Urzędu Gminy Secemin – II piętro pok. 13 (sekretariat).

Wnioski należy złożyć w terminie do 25 lipca 2019 r. do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o  płatności bezpośrednie oraz w  przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Secemin - pokój nr 5 oraz na stronie internetowej www.secemin.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie