„Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

 

4 czerwca 2019 r. Gmina Secemin podpisała umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu p.n.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenia bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin”. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 724 417,62  PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 724 417,62  PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
500 000,00 PLN 

Okres realizacji: 2019 – 2021 rok

Planowany koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł. Zadania planowane do wykonania to budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz informatycznej w dwóch szkołach znajdujących się na terenie Gminy. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia na terenie gminy.