Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o naborze do składu komisji

11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Secemin

27 stycznia 2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020  zadań publicznych w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin"

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Secemin

5 marca 2019

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 lutego 2019 r.

25 lutego 2019

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Ogłoszenie o naborze do składu komisji

15 lutego 2019

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Secemin z dnia 28 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2019 roku

Przejdź do - Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2018 r.

30 marca 2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2018 r.

29 marca 2018

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2018 r.

Ogłoszenie dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2018 r.

23 marca 2018

 

Przejdź do - Zarządzenie

Zarządzenie

7 marca 2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Secemin