GMINA SECEMIN

Zezwolenia alkoholowe

Artykuły

Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

5 października 2016

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

5 października 2016

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

5 października 2016

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

5 października 2016