GMINA SECEMIN

Odpady komunalne

MIESZKAŃCU ZAPAMIĘTAJ!

OD 01 LIPCA 2013 ROKU ZACZNIE FUNKCJONOWAĆ NOWY SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

GMINA PRZEJMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPRODUKOWANE PRZEZ CIEBIE ODPADY KOMUNALNE tzn. będzie je odbierać, poddawać zagospodarowaniu i przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

GMINA ZORGANIZUJE PRZETARG I WYBIERZE FIRMĘ, KTÓRA ODBIERZE I ZAGOSPODARUJE WYTWORZONE PRZEZ CIEBIE ODPADY.

NIE BĘDZIESZ JUŻ MUSIAŁ PODPISYWAĆ INDYWIDUALNEJ UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW – GMINA ZROBI TO ZA CIEBIE.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ CIĘ UMOWĘ NA WYWÓZ ODPADÓW, ZASTOSUJ SIĘ DO OKREŚLONYCH UMOWĄ TERMINÓW, ABY ULEGŁA ONA ROZWIĄZANIU PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEGO SYSTEMU DO 30.06.2013 ROKU.

smieci 2