Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 5 marca 2024 r.

5 marca 2024

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w obszarze  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin.

Zarządzenie Wójta Gminy Secemin

22 lutego 2024

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2024 r. na realizację zadań publicznych

14 lutego 2024
Przejdź do - ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 6 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 6 lutego 2024 r.

6 lutego 2024

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin”

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 28 lutego 2023 r.

28 lutego 2023

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w obszarze  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin.

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 23 lutego 2023 r.

23 lutego 2023

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2023 r. na realizację zadań publicznych

15 lutego 2023
Przejdź do -  ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 31 stycznia 2023 r.

31 stycznia 2023

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin”

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 16 marca 2022 r.

16 marca 2022

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w obszarze  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Secemin.

Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Secemin z dnia 11 marca 2022 r.

11 marca 2022

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych