Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2021 r.

30 marca 2021

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Przejdź do - Zarządznie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 19/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2021 roku

29 marca 2021

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadania publicznego

17 marca 2021
Przejdź do - Zarządznie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 18/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 5 marca 2021 roku

5 marca 2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Secemin”

Przejdź do - Zarządznie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 16/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 3 marca 2021 roku

3 marca 2021

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”

Przejdź do - Zarządznie Nr 15/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 marca 2021 roku

Zarządznie Nr 15/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 1 marca 2021 roku

1 marca 2021

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”

 

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie dot. naboru do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadań publicznych

17 lutego 2021
Przejdź do - Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 roku

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Secemin z dnia 4 lutego 2021 roku

4 lutego 2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2020 roku

26 lutego 2020

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Secemin z dnia 19 lutego 2020 roku

19 lutego 2020

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Secemin”.