Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 30 marca 2018 r.

30 marca 2018

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Secemin z dnia 29 marca 2018 r.

29 marca 2018

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku

Przejdź do - Ogłoszenie dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2018 r.

Ogłoszenie dot. naboru kandydata do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w 2018 r.

23 marca 2018

 

Przejdź do - Zarządzenie

Zarządzenie

7 marca 2018

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Secemin

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu

21 kwietnia 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

14 kwietnia 2017

Ogłoszenie

4 kwietnia 2017

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2017 roku

22 marca 2017

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu

14 marca 2017

Sprawozdanie z oceny ofert

13 marca 2017