Jesteś tutaj: Start / Transmisja ON-LINE

Transmisja ON-LINE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

VI Sesja Rady Gminy Secemin

20 marca 2019

P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Secemin

 

w sprawie zwołania VI sesji Rady Gminy Secemin.

 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) 

 

z w o ł u j ę

na dzień 20 marca 2019 roku o godz. 10 00

w sali narad Urzędu Gminy Secemin

VI sesję Rady Gminy Secemin

 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian budżetu Gminy Secemin na 2019 r.;

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025;

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2019 rok.”;

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Secemin;

- poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

- poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

- pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

- zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Seceminie.

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie za 2018 rok.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie VI sesji Rady Gminy Secemin.

 

V nadzwyczajna sesja Rady Gminy Secemin

11 lutego 2019

IV Sesja Rady Gminy Secemin

11 stycznia 2019

III Sesja Rady Gminy Secemin

27 grudnia 2018

II Sesja Rady Gminy Secemin

4 grudnia 2018

I Sesja Rady Gminy Secemin

29 października 2018

Pliki do pobrania