Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zaproszenia na otwarte konsultacje społeczne dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prezstrzennego - w m. Secemin i Kuczków

21 czerwca 2021

OGŁOSZENIE

5 października 2021

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

5 października 2021

w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Prezentacje z konsultacji społecznych z dnia 10.07.2021 r.

9 sierpnia 2021
Przejdź do - Informator dot. konsultacji społecznych

Informator dot. konsultacji społecznych

18 lutego 2021

REKOMENDACJA PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

24 maja 2021

projekt realizowany przez Gminę Secemin pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, konkursu nr POWR.02.19.00-IŻ.00-00-003/18” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

pliki do pobrania znajdują się pod linkiem:

http://www.secemin.eobip.pl/bip_secemin/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=10&news_id=4233&layout=1&page=text

Prezentacja z II spotkania konsultacyjnego w dniu 12.09.2020 rok

2 października 2020

Ogłoszenie

15 października 2020

 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

 
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Protokół z II spotkania konsultacyjnego z dnia 12 września 2020 roku

2 października 2020

Konsulatacje dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -prezentacja z I spotkania

27 grudnia 2019