Odnawialne źródła energii na obiektach prywatnych w Gminie Secemin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2017

Odnawialne źródła energii na obiektach prywatnych w Gminie Secemin

Wójt Gminy Secemin zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym odnawialny źródeł energii na obiektach prywatnych w Gminie Secemin.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy, o pobranie i wypełnienie ankiety (1 egzemplarz) i umowy (2 egzemplarze).

Do umowy należy dołączyć:

- potwierdzenie dokonania opłaty (sposób dokonania opłaty i wysokość opłaty opisana jest w § 5 ust. 1-7 umowy),

- kserokopie dokumentu własności,

- w przypadku nowo wybudowanych budynków – niezamieszkałych, należy dołączyć oświadczenie, że budynek będzie zasiedlony do 31 grudnia 2017 r.

 

Do umowy należy załączyć także kserokopie dokumentów potwierdzających:

- pobieranie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,

- pobieranie świadczenia rodzinnego,

- otrzymanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy opału lub ryczałtu na jego zakup od GOPS-u,

- posiadanie domownika niepełnosprawnego lub z zaburzeniami psychicznymi,

- posiadanie trójki lub więcej dzieci,

- pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

W/w dokumenty muszą dotyczyć osoby zameldowanej w budynku objętym projektem. Załączone dokumenty będą objęte tajemnicą urzędową, co oznacza, że nie zostaną udostępnione osobom postronnym.

Załączenie tych dokumentów do umowy pozwoli Gminie Secemin uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku, a co z tym idzie zwiększa szanse pozyskania dofinansowania dla mieszkańców.

 

Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć do 10 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Secemin w pok. 5A.

Umowa i ankieta są do pobrania poniżej lub dostępne w Urzędzie Gminy Secemin (pok. 5A) w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 579-075-113 lub w pok. 5A.

Jednocześnie zapraszamy i przypominamy, że spotkania informacyjne dotyczące projektu odbędą się:

22 luty 2017 r. (środa)

- godz. 15:00 Wola Kuczkowska (OSP Wola Kuczkowska),

- godz. 17:00 Psary (OSP Psary),

- godz. 19:00 Czaryż (OSP Czaryż),

28 luty 2017 r. (wtorek)

- godz. 19:00 Secemin (Gmina Biblioteka Publiczna - Sala Konferencyjna).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie