Urząd stanu cywilnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klauzula informacyjna

27 marca 2019

Rejestracja urodzenia - sporządzenie aktu urodzenia (tylko w przypadku urodzenia dziecka na terenie gminy Secemin)

3 października 2016

Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

3 października 2016

Rejestracja małżeństwa - ślub cywilny

3 października 2016

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

3 października 2016

Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

3 października 2016

Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

3 października 2016

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

3 października 2016

Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

3 października 2016

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

3 października 2016