Nabór wniosków o usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zainteresowanych odbiorem azbestu w 2022 r. prosimy
o złożenie wniosku w terminie
do dnia 28.02.2022 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2,  29-145 Secemin.

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, załadunku, transportu
    i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Secemin;
  2. Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych
    i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Secemin;
  3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu można pobrać w Urzędzie Gminy Secemin pok. nr 5a lub ze strony internetowej www.secemin.pl w zakładce ,,Nabór wniosków na usuwanie azbestu". Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia.

 

 

UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień
i dokumentacji technicznej.

 

Pliki do pobrania