Nabór wniosków o usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Secemin ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2019 r.,usługi demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie gminy Secemin budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2,29-145 Secemin w terminie do dnia 29.03.2019 r.

 

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Secemin.

 

  1. Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami(współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Secemin.

 

  1. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu dostępny jest na stronie internetowej www.secemin.pl w zakładce ,,Nabór wniosków na usuwanie azbestu” oraz w pok. nr 5 Urzędu Gminy Secemin.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań założonych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”.

 
UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz
kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

 

Pliki do pobrania