Nabór wniosków o usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zainteresowanych odbiorem azbestu w 2018 r. prosimy
o złożenie wniosku w terminie do dnia 31
.01.2018 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

 

  

1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest demontowanych z obiektów budowlanych oraz składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Secemin;

2. Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Secemin;

3. Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu można pobrać w Urzędzie Gminy Secemin pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.secemin.pl w zakładce ,,Nabór wniosków na usuwanie azbestu". Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia.

 


UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień
i dokumentacji technicznej.

 

Pliki do pobrania