Zezwolenia alkoholowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny)

19 stycznia 2022

Klauzula informacyjna

27 marca 2019

Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

5 października 2016

Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5 października 2016

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

5 października 2016

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

5 października 2016

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć.

5 października 2016