Jesteś tutaj: Start / Odpady komunalne

Odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MIESZKAŃCU ZAPAMIĘTAJ!

OD 01 LIPCA 2013 ROKU ZACZNIE FUNKCJONOWAĆ NOWY SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

GMINA PRZEJMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPRODUKOWANE PRZEZ CIEBIE ODPADY KOMUNALNE tzn. będzie je odbierać, poddawać zagospodarowaniu i przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

GMINA ZORGANIZUJE PRZETARG I WYBIERZE FIRMĘ, KTÓRA ODBIERZE I ZAGOSPODARUJE WYTWORZONE PRZEZ CIEBIE ODPADY.

NIE BĘDZIESZ JUŻ MUSIAŁ PODPISYWAĆ INDYWIDUALNEJ UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW – GMINA ZROBI TO ZA CIEBIE.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ CIĘ UMOWĘ NA WYWÓZ ODPADÓW, ZASTOSUJ SIĘ DO OKREŚLONYCH UMOWĄ TERMINÓW, ABY ULEGŁA ONA ROZWIĄZANIU PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEGO SYSTEMU DO 30.06.2013 ROKU.

smieci 2

Artykuły

Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku

6 grudnia 2017

Sens hierarchi postępowania z odpadami

10 kwietnia 2017

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE SECEMIN

20 stycznia 2017

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Secemin w 2017r.

3 stycznia 2017

Zmiana stawki opłat za śmieci

26 kwietnia 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Secemin w 2015 r.

26 kwietnia 2016

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SECEMIN.

26 kwietnia 2016

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Secemin w 2014 r.

26 kwietnia 2016

Zasady postępowania z odpadami na terenie gminy Secemin

26 kwietnia 2016

Zasady segregacji odpadów w gminie Secemin

26 kwietnia 2016