Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2.  Do wglądu: dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) wnioskodawcy.

Opłaty:

Procedura nie wymaga wniesienia opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Przekształcenie złożonego wniosku w formie papierowej na formę dokumentu elektronicznego
i przesłanie go do CEIDG nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku
do Urzędu Gminy Secemin.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

pokój nr 11 (I piętro), tel.34/355 60 17 wew.28

- procedura wraz z wnioskiem elektronicznym do pobrania:
https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/738-wykreslenie-z-ceidg/2522/teryt/26

 

Tryb odwoławczy:

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.

Uwagi:

Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek można złożyć:
- w wersji papierowej za pośrednictwem dowolnego Urzędu Miasta/Gminy

- bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną