Mapa aktywności obywatelskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

MAPA AKTYWNOŚCI organizacji oraz innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Gminy Secemin

27 kwietnia 2016

Mapa aktywnosci

Mapa aktywności jest wykazem organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i inicjatyw społecznych podejmujących aktywną działalność na terenie Gminy Secemin. Celem Mapy jest przekazywanie kompleksowej informacji na temat sektora pozarządowego w gminie. Pozwoli ona wszystkim mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego zorientować się ile i jakie aktywności są podejmowane, czym zajmują się organizacje, jakie zadania na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców realizują.

Mapa została utworzona na podstawie danych uzyskanych od organizacji i podmiotów pozarządowych w formie wypełnionych ankiet. Aktualna i kompleksowa Mapa aktywności jest dla wszystkich organizacji doskonałą formą promocji a dla mieszkańców i innych podmiotów źródłem informacji, mogącym stać się podstawą do nawiązywania kontaktów i współpracy wewnątrz oraz międzysektorowej. Zachęcamy zatem organizacje i podmioty pozarządowe z obszaru Gminy Secemin do dopisywania się oraz bieżącej aktualizacji danych zawartych w Mapie aktywności poprzez wypełnienie oraz dostarczenie ankiety osobiście w Urzędzie Gminy Secemin lub drogą mailową: gmina@secemin.pl

Mapa aktywności Secemin:

Alfabetyczny wykaz organizacji:

Mapa:

Ankieta zgłoszeniowa: