Informacja dot. podatków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2018

Organ podatkowy Urzędu Gminy Secemin, informuje,  iż termin płatności II raty należności podatkowych upływa z dniem 15 maja 2018 roku.

 

 

Należności z tytułu podatku należy regulować :

- na konto  Banku Spółdzielczego w Koniecpolu o/Secemin wg indywidualnych numerów rachunków bankowych zawartych w decyzjach – wpłaty na podatek dokonywane w placówce banku zwolnione są z dodatkowych opłat bankowych,

- w kasie Urzędu Gminy Secemin w godz. : poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30,

- do rąk inkasenta w osobie sołtysa.

W przypadku opóźnienia w płatności podatku wystąpią koszty dodatkowe tj. odsetki i koszty upomnienia.

Urząd Gminy Secemin jednocześnie informuje, że w przypadku  zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (zmiana powierzchni, sposobu użytkowania przedmiotu opodatkowania oraz o zmianie miejsca zamieszkania) podatnik zobowiązany jest  zawiadomić Urząd w terminie
14 dni od zaistnienia zmiany.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TEL. 34/3995729 (PODATKI)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie